Historie

Stations Koffiehuis Joure

Aan de oostkant van de Uilke Boonstralaan, vlak bij de Scheen staan opvallende panden, die in gebruik zijn als woning, maar vroeger een totaal andere bestemming hadden. Er is bijvoorbeeld de onderbouw van een molen, in combinatie met een vroegere werkplaats. Daarnaast staat het voormalige stationsgebouw van de Nederlandse Tramweg Maatschappij. Dit pand werd na het stopzetten van de tramdienst in gebruik genomen als kleuterschool en vanaf 1980 als huisartsenpraktijk.

Tegenover de oude molen staat een al even merkwaardig huis, dat qua uiterlijk nogal afwijkt van de vele burgerwoningen, zoals die in de vorige eeuw langzaam maar zeker in de vorm van lintbebouwing, invalswegen als de Harddraversdijk en de Scheensweg opvulden. Het is een robuust pand uit de twintigerjaren, met aan de onderkant rood metselwerk met snijvoeg en boven licht pleisterwerk. Het geheel wordt verlevendigd door vele ramen en een fraai versierde voordeur met een hoge stoep. Het platte dak wordt bekroond met een breed uitstekende daklijst met goot.

Omdat het pand helemaal vrij staat, komt het fraai tot z'n recht. De soberheid en zakelijkheid van de vooroorlogse decennia zijn er aan af te lezen. Vrijwel geen tierlantijntjes, geen imitatie van klassieke bouwstijlen. Dat geeft het huis charme.

Wie heeft dit pand op deze plek gebouwd, in aanmerking genomen, dat de straat met de naam Uilke Boonstralaan pas na 1950 werd aangelegd? Daarvoor moeten we even in de tijd terug. In 1921-1922 werd het traject van de tram naar Sneek verlegd. Het voerde niet meer door de Midstraat, maar liep vanaf de huidige Merk met een bocht parallel aan de Scheensweg. Op 9 oktober 1922 werd een nieuw tramstation geopend, op de plek waar nu de Uilke Boonstralaan loopt. Het oude station vlakbij ter Huivra werd opgeheven en net als het al bestaande stationskoffiehuis publiek verkocht. Op 26 januari 1923 vroeg B. Koornstra uit Joure een vergunning aan bij B&W van Haskerland, tot het bouwen van een woonhuis annex stationskoffiehuis, op een plekje schuin tegenover het nieuwe stationsgebouw.

De gemeente had geen bezwaar en daarna is de bouw waarschijnlijk vlot van start gegaan. Vanaf circa 1923, de exacte openingsdatum hebben we niet kunnen vinden, runde B. Koornstra een eigen koffiehuis met vermoedelijk logiesmogelijkheid nabij het nieuwe tramstation. Op een aantal foto's en ansichtkaarten is te zien dat er aan de voorzijde van het koffiehuis een veranda gebouwd was. Op deze veranda en in de gelagkamer kon de reiziger een versnapering genieten. Ook was het mogelijk om de fiets te stallen. Tijdens de verbouwing van het  pand tot advocatenkantoor herrinerden vele kleine kamertjes boven nog aan het logement. Tot hoelang het koffiehuis annex logement is voorgezet is niet duidelijk. Sommige Jousters herrineren zich nog dat ze als klein kind met hun ouders in deze uitspanning zijn geweest. Zeker is wel, dat het pand al voor de oorlog in gebruik is genomen als dubbele woning, met een voordeur aan de voorzijde en eentje aan de zijkant. In 1948 reed de tram voor het laatst met personen, in 1968 reed ook de goederentram de "Sik", op Lemmer voor het laatst. De rails uit de Stationsstraat werden weggehaald. Alleen het stationsgebouw en het voormalige koffiehuis herinneren nog aan deze tijd.

Bron: Jouster Courant 20 augustus 2003 -Achter de gevel- door D. Visser.


Bêd & Brochje Safier | 0031 (0)6-36263829

262433 bezoekers (465646 hits) sinds 12-5-2010